เกี่ยวกับ สีเบเยอร์

Beger…. Today’s Future Paintสีเบเยอร์...นวัตกรรมสีเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

Beger…. Today’s Future Paintสีเบเยอร์...นวัตกรรมสีเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

กว่าครึ่งศตวรรษที่บริษัทสีของคนไทย ภายใต้แบรนด์ "สีเบเยอร์" จากจุดเริ่มต้นในปี 2504 ที่ดำเนินธุรกิจจากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ ยูนีเทน B-52 สู่สีทาอาคาร ภายใต้สโลแกน "ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลกรักคุณ" ด้วยเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรมสีอย่างมีคุณภาพ ผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลกไว้ด้วยกันในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนไทย และคืนกำไรให้สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง

เส้นทางสู่ความสำเร็จของบริษัทสีคนไทยที่ครองใจผู้บริโภคด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจของเบเยอร์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในวันนี้ เรายังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมระดับโลก ภายใต้แนวคิด "Eco-Wellness Innovation" เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งานส่งผลให้ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสีเบเยอร์มีความโดดเด่น แตกต่าง อย่างยั่งยืน ผ่านผลิตภัณฑ์หลักของเบเยอร์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน

โดยเบเยอร์ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 5 กลุ่มหลักได้แก่

 • สีทาอาคาร (Decorative Paints)
 • ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (Wood Coating)
 • เคมีก่อสร้าง (Construction Chemicals)
 • สีอุตสาหกรรม (Heavy Duty Coating)
 • สีพิเศษ (Special Paints) ได้แก่
  สีสร้างลาย (Art Effects) และสีทอง (Gold Paints)

กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีกำลังการผลิตกว่า 40-50 ล้านลิตรต่อปี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบจัดการน้ำเสียหรือระบบการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลเสียและผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ตลอดจนกระบวนการ การกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เรากลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ก้าวสู่เป็นผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลกรักคุณ อย่างแท้จริง

ตลอดจนกระบวนการการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เรากลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลก รักคุณ อย่างแท้จริง

Services and Solutions

 • ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ คัลเลอร์ดีไซด์ มากกว่า 1,500 ศูนย์ทั่วไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องผสมสีอัตโนมัติจากเบเยอร์สามารถผสมสีที่ต้องการกว่า 10.000 เฉดสี
 • สะดวกสบายกว่ากับช่องทางการซื้อทั่วประเทศ ณ ตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 4,000 แห่ง
 • คัลเลอร์ดีไซน์ เซอร์วิส รับออกแบบสีฟรี ด้วยทีมมัณฑากรมืออาชีพเพียงส่งภาพบ้านพร้อมโทนหรือเฉดสีที่ต้องการ เราจัดส่งสีบ้านที่ใช่ในสไตน์ที่คุณชอบ รอรับภายใน 7 วันทำการ
 • Technician Team & Smart Solution บริการก่อนการขาย และหลังการขาย
  1. บริการให้คำปรึกษาเรื่องสีก่อนการตัดสินใจซื้อ
  2. บริการสายด่วนปรึกษาเรื่องสีผ่าน Call Center
  3. บริการหลังการขาย โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญงาน ทั้งใน และนอกสถานที่

เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ ตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) แบบยั่งยืน ในรูปแบบโครงการ "Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข" มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างสรรค์จุดเริ่มต้น ในการร่วมมือกันแสดงพลังแห่งความดีช่วยเหลือสิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างรอยยิ้มด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบสู่สังคมไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้ต่อยอดจากช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้มอบสีกันร้อนเบเยอร์คูลให้แก่ 54 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละ1แสนบาท เพื่อให้ตัวแทนจิตอาสาของแต่ละสถาบัน ชมรม หรือค่ายอาสานำสีที่ได้รับไปเติมแต่งสีสันให้กับโรงเรียน ขาดแคลน อาทิ นำไปปรับปรุงโรงอาหารเครื่องเล่น ห้องสมุด ห้องน้ำ ฯลฯ รวมถึงนำสีเบเยอร์ไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกับน้องๆในโรงเรียนทุรกันดารด้วย และสานต่อโครงการดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ในวันนี้ จึงไม่ใช่แค่ผู้ผลิตสีอีกต่อไป หากแต่ทยานสู่ความเป็นผู้นำนวัตกรรมสีที่ไม่หยุดนิ่ง ให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยาวนาน

เลือกสีตามสไตล์คุณ | Color Chips

รับข่าวสาร
เลขที่ 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 026113434
© 2016 All Rights Reserved by Beger Co.,Ltd